Obchodné podmienky  >>  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa Zák.č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v zmysle ustanovenia §-u7, máte právo odstúpiť od takto uzatvorenej zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne formou emailovej správy na mail obchod@kupelnesk.sk tovar je nutné  doručiť alebo priniesť na prevádzku obchodu, adresa: KúpeľneSK s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 2788/7C, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. V nám zasielanej písomnosti uveďte číslo objednávky, dátum nákupu, číslo Vášho účtu alebo adresu pre vrátenie peňazí. Tovar, ktorý sa vracia nesmie javiť známky používania , musí byť v pôvodnom obale (pri otváraní výrobku a jeho vyberaní z obalu, tento obal otvárajte takým spôsobom, aby sa dal tovar spätne opäť riadne zabaliť) s kompletným príslušenstvom vrátane záručného listu, návodu atď. , musí byť nepoškodený a zasielate ho spolu s dokladom o kúpe. Tovar ktorý vracia kupujúci je vhodné posielať spoľahlivou kurierskou spoločnosťou, avšak nie na dobierku, Kupujúci vracia tovar výhradne na svoje náklady! Tovar vyrobený alebo objednaný na mieru alebo požiadavku nie je možné vrátiť!

Vrátenie tovaru pre obchodníkov

Pre obchodníkov platí kúpna zmluva uzavretá podľa obchodného zákonníka a naša firma neakceptuje vrátenie tovaru inou cestou ako formou riadnej reklamácie, pokiaľ nie je inak dojednané v dodatku kúpno-predajnej zmluvy.